Taloushallinto & Toimisto

Tarkoituksena on tarjota mm. opiskelijoille opiskelua tukevia työtehtäviä sekä tutustuttaa opiskelijoita mahdollisiin tuleviin työpaikkoihin. Yritykset hyötyvät tästä palvelusta saamalla kiireapulaisia ja lomasijaisiksi henkilöitä, joilla on tietoa taloushallinnosta ja kiinnostusta alaa kohtaan.

Tulevaisuudessa taloushallinnon ammattilaisista tulee olemaan pulaa ja kilpailu henkilökunnasta on jo nähtävissä. Näin ollen yritykset jotka tulevat tutuksi tuleville tekijöille jo opiskeluvaiheessa, ovat vahvemmassa asemassa rekrytointikilpailussa muihin verrattuna.

Työtehtävät voivat olla esimerkiksi:

  • avustavat kirjanpito tehtävät
  • ostolaskujen hallinta
  • tasekirjojen skannaus, sähköinen arkistointi, sidonta
  • kirjanpitoaineiston järjestäminen
  • puhelinvaihde

Taloushallintoon suuntautuneet merkonomit ja tradenomit ovat kiinnostuneita toimimaan tilitoimistoissa talouden monipuolisissa tehtävissä.

Merkonomi, jonka opinnot suuntautuvat taloushallintoon, hallitsee peruskirjanpidon, jaksotukset ja tilinpäätöksen. Opiskelija osaa laskea myös yritysmuotojen verotettavan tuloksen perusteella laskettavan veron määrän. Hän osaa hoitaa viranomaisille toimitettavat asiakirjat. Kaikki merkonomit ovat työssäoppimassa opintojensa aikana

Opiskelija hallitsee myös laskutuksen ja reskontran sekä palkanlaskennan perusteet sekä osaa toimia asiakaslähtöisesti. Vähemmän työkokemusta oleva opiskelija voi olla erittäin hyödyllinen myös tallennustöissä tai asiakirjahallinnan tehtävissä.

Tradenomi on opiskellut syvemmälle mm. verotusta, tilinpäätösasioita, yritystoimintaa sekä hänellä on valmiutta myös kehittää tietojärjestelmiä esim. pääkäyttäjänä tai yhteyshenkilönä. Tradenomikoulutus sisältää myös esimieheksi valmentavia osia. Kaikilla tradenomeilla on pakollinen työharjoittelujakso.